Historie

 

Březnický dobrovolný hasičský sbor se řadí mezi nejstarší venkovské sbory na Náměšťsku ( Tasov 1885, Čikov 1886, Mohelno 1889, Březník 1894, Vicenice  1896, Kralice n. Osl., Lhotice, Pyšel 1898). Jeho ustanovující schůze se sešla 15. Prosince 1894. Jednání zahájil podučitel Karel Malý . Poté se 30 občanů přihlásilo za činné členy. Náčelníkem byl zvolen podučitel Karel Malý a podnáčelníky obchodník Jana Moravec čp. 96 a rolník Josef Chadim čp. 48. Prvním starostou se stal rolník Josef Janoušek čp. 22, náměstkem rolník Jan Malý čp. 24 a jednatelem rolník Jan Pejpek čp. 36. Zbrojířem byl zvolen kovář Jan Chadim čp. 27. 

V Prosinci 1894 obec koupila od firmy R. A. Smekal za 1 200 zl čtyřkolovou ruční stříkačku a výzbroj pro 30 mužů. Dne 21. dubna na Výhoně první praktické cvičení. Poprvé sbor vyjel k požáru 7. června 1895, když oheň zachvátil stodolu Hynka Krejčího čp. 52. Stříkačka byla postavena u rybníka v Pastouškách, který se nacházel mezi domy Fr. Horta čp. 49 a  Jar. Řezaniny čp. 50. Nová stříkačka byla slavnostně vysvěcena farářem Josefem Skálou v neděli 21. Července 1895.

 Na 7. Února 1897 připravil sbor 1. Hasičský ples. V hostinci u Křížů ( stával na prostranství u dolní telefonní budky) se sešlo dostatek příznivců, takže na vstupném se vybralo 45 zl. Hasičské plesy byly v Březníku pořádány pravidelně a staly se jedním ze zdrojů příjmů.

V polovině v polovině roku 1938 koupil sbor od Hasičského družstva v Čechách pod Kosířem motorovou stříkačku vybavenou motorem zn.Wikov a rotační vývěvou. Sbor za stříkačku  s příslušenstvím  zaplatil 32 483 Kč, z toho obec přispěla částkou 12000Kč.

TOPlist